BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Номер Уровень Кошелек Баланс Структура
11PRIZM-JSPG-ZUZZ-B3GM-2B9HB7.2233.79
22PRIZM-PDTD-7TCV-4F2V-7NYEJ4.1629.63
33PRIZM-ZDEX-2STY-J4UW-9NSHB4.7424.89
44PRIZM-56BX-UV33-FD8S-RFQSW4.2320.66
55PRIZM-8V4T-AGQU-97QU-DN5AA4.5516.11
66PRIZM-T5R7-27ZT-XRWB-AMMLC00
76PRIZM-C93C-T4RH-C5V8-7UG556.0210.09
87PRIZM-MSBU-ZDQC-ZAU4-RX7TE4.455.64
99PRIZM-ALE5-EM4T-J3FH-PH6PM5.640