BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Номер Уровень Кошелек Баланс Структура
11PRIZM-EJPH-SSZL-PD3V-3JTZ94.9945.12
22PRIZM-T87W-JLPS-PEHB-3877Z4.1141.01
33PRIZM-JSPG-ZUZZ-B3GM-2B9HB7.2233.79
44PRIZM-PDTD-7TCV-4F2V-7NYEJ4.1629.63
55PRIZM-ZDEX-2STY-J4UW-9NSHB4.7424.89
66PRIZM-56BX-UV33-FD8S-RFQSW4.2320.66
77PRIZM-8V4T-AGQU-97QU-DN5AA4.5516.11
88PRIZM-T5R7-27ZT-XRWB-AMMLC00
98PRIZM-C93C-T4RH-C5V8-7UG556.0210.09
109PRIZM-MSBU-ZDQC-ZAU4-RX7TE4.455.64
1111PRIZM-ALE5-EM4T-J3FH-PH6PM5.640