BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Информация Значение
Цена монеты (в $) $
Цена монеты (в RUB) RUB
Баланс кошелька 109626.39 PZM (0$)
Парамайнинг 40449.47 PZM (0$) HYBRID
Парамайнинг в сутки 395.12 PZM (0$)
Парамайнинг за все время 86599.63 PZM (0$)
Высота блока холда2700056
Структура 12469949.46PZM
Кошелек активировал PRIZM-3DZF-ZZ5A-D4BU-7UBVB
В холде 80.82 PZM
Находится ли кошелек в холде Да
Сфоржено монет всего 1831.38 PZM (198 блоков)
Сфоржено монет за сутки 0 PZM
Сфоржено монет за месяц 0 PZM
Сфоржено монет за год 80.87 PZM
Общее количество монет 3531019291.61
Процент от эмиссии 58.85%
Паратакс 98%
Ранг КМК 826
Кол-во блоков(24ч) 1345
Кол-во транзакций(24ч) 1199
Объем 24ч по блокчейн(PZM/USD) 13079038.06 / 0$
Объем 24ч(USD) 99038.52$
Капитализация (USD) 7445895.69$
Дата и время TXID BlockID Кошелек Сумма
2022-10-01 01:19:4357879001430629053381158681647765874340Paramining+15.43
2022-09-29 12:06:5213390316347227361521364177009476324844Paramining+496.66
2022-09-29 12:06:20571123557747377232389018537030349560PRIZM-NVU6-T2YF-2ECA-M4T6X-1000
2022-08-19 12:16:36406637778752920917912302920290637155494Paramining+1021.91
2022-08-19 12:14:55684360075422765635811087667339555603081PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0
2022-06-08 10:14:2926203925538507085672458228410247271288Paramining+349.34
2022-06-08 10:12:481538926233604319863548478808534974926PRIZM-NVU6-T2YF-2ECA-M4T6X-15500
2022-05-12 20:22:341828310950364201531016900214791459341312Paramining+16165.99
2022-05-12 20:19:17178615918127662009029811788825804533966PRIZM-H8PV-EL5G-KBGC-3SSNT+0
2021-10-01 11:02:47169363413087370443298630823916191829609PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0.01
2021-07-21 13:42:02119590013227875067747008798269403718661Paramining+27295.26
2021-07-21 13:40:50180998068527761072465989453999914207293PRIZM-HRRE-366A-884W-A9RJS-63851
2021-05-07 13:25:1267369169380521014371213823333373179882PRIZM-EB7A-H3M4-EBX6-DETFB+17629
2021-04-03 10:46:031689603079981933099211229761264530776162PRIZM-EB7A-H3M4-EBX6-DETFB+15440.89
2020-12-28 23:33:53168744958214663401123759447902197262252Paramining+601.34
2020-12-22 23:29:481326652283465748286611150886793577158212Paramining+201.59
2020-12-22 23:28:4134591484574364954905076003191333655953PRIZM-TNTK-989W-QF63-75PB7-38000
2020-12-21 11:01:226793706319764494666062234632381878385Paramining+2.64
2020-12-21 10:59:421556420331118916539015930003374695139561PRIZM-NHTP-HX7Y-FXEZ-8RTBS-10
2020-12-21 09:28:48164428952718632243036286297842463748170PRIZM-6G4L-P7PL-L83S-2M45K+146931
2020-12-21 09:18:43108491491772692289575446617328077124153PRIZM-3DZF-ZZ5A-D4BU-7UBVB+40