BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Информация Значение
Цена монеты (в $) 0.00230225$
Цена монеты (в RUB) 0.143891 RUB
Баланс кошелька 109007.19 PZM (250.96$)
Парамайнинг 205.75 PZM (0.47$) HYBRID
Парамайнинг в сутки 16.58 PZM (0.03$)
Парамайнинг за все время 159849.11 PZM (368.01$)
Высота блока холда2290689
Структура 14120159.52PZM
Кошелек активировал PRIZM-XQU7-NWTK-USMP-D9WUK
В холде 0.77 PZM
Находится ли кошелек в холде Да
Сфоржено монет всего 1373.96 PZM (263 блоков)
Сфоржено монет за сутки 0 PZM
Сфоржено монет за месяц 10.87 PZM
Сфоржено монет за год 128.29 PZM
Общее количество монет 3157699962.13
Процент от эмиссии 52.62%
Паратакс 98%
Ранг КМК 790
Кол-во блоков(24ч) 1414
Кол-во транзакций(24ч) 413
Объем 24ч по блокчейн(PZM/USD) 4096245.25 / 9430.58$
Объем 24ч(USD) 55774.16$
Капитализация (USD) 7257823.2$
Дата и время TXID BlockID Кошелек Сумма
2022-11-20 21:34:0965802965503615396017152695654626325366Paramining+48.18
2022-11-20 21:33:1883730202340130750523276247867497424684PRIZM-R4Y9-HD3R-QA9G-6D72Q-157000
2022-11-18 21:22:471747499869143859128217049946743703174084Paramining+45.42
2022-11-18 21:21:02311070436981214678713507967670350634025PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-16 23:54:586647282828217822398321775812403967380Paramining+24.7
2022-11-16 23:49:46324268903909917457011923908025682496714PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-15 23:03:57135032927701362018958982983234880673137Paramining+23.35
2022-11-14 23:36:10944282290036172961414545365465193014978Paramining+23.55
2022-11-14 23:33:448850842459654313499446048377355551882PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-13 23:56:5034622508996268676292036785995585018216Paramining+24.98
2022-11-13 23:54:16164275617221296896108738924740743529443PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-12 22:50:141585454879184964889711354029774309453929Paramining+31.36
2022-11-12 22:47:57303808283359548520612193353479667298732PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-11 15:20:291309758219158471002818381185066284102130Paramining+16.35
2022-11-10 22:54:1598177059068763523175497202975147094286Paramining+24.87
2022-11-10 22:52:35645824023111642143316876736157264065405PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-09 21:52:57159250825645931599901165262025522021126Paramining+23.32
2022-11-09 21:52:301384011482502489759514415400077243623966PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-08 22:28:161138139176711855028811600874458573646721Paramining+238.65
2022-11-08 22:25:17151997757447198814415364570173846704801PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-10-30 08:03:051117097987625210532916124485572655285679Paramining+864.91
2022-09-29 00:31:31553266698298571097115429561322299344949Paramining+177.27
2022-09-21 20:09:55603867545511178981411678976633883364608Paramining+158076.45
2022-09-21 20:08:145281599803951430353778195783796847914PRIZM-R4Y9-HD3R-QA9G-6D72Q-1
2021-07-26 21:13:52746182444123710813076267538221937326PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0.01
2020-12-14 00:36:3431236386348641731808958304670026470303PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0.01
2020-11-10 13:37:56113580630623821770519867324132486634552PRIZM-R4Y9-HD3R-QA9G-6D72Q+105000
2020-11-10 13:17:5614389043188725023663193428906427315686PRIZM-9NYV-7BCV-5XRC-3GVNZ-21
2020-11-10 13:12:497376569133847870438513149972895707568PRIZM-XQU7-NWTK-USMP-D9WUK+22