BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Информация Значение
Цена монеты (в $) 0.0023011$
Цена монеты (в RUB) 0.143819 RUB
Баланс кошелька 109148.44 PZM (251.16$)
Парамайнинг 160.8 PZM (0.37$)
Парамайнинг в сутки 11.29 PZM (0.02$)
Парамайнинг за все время 20641 PZM (47.49$)
Высота блока холда2012665
Структура 11010010.12PZM
Кошелек активировал PRIZM-TGBW-PSJB-39PK-ZSDX2
В холде 0 PZM
Находится ли кошелек в холде Нет
Сфоржено монет всего 193.39 PZM (84 блоков)
Сфоржено монет за сутки 0 PZM
Сфоржено монет за месяц 0 PZM
Сфоржено монет за год 42.72 PZM
Общее количество монет 3157701613.71
Процент от эмиссии 52.62%
Паратакс 98%
Ранг КМК 790
Кол-во блоков(24ч) 1406
Кол-во транзакций(24ч) 420
Объем 24ч по блокчейн(PZM/USD) 4935865.93 / 11357.92$
Объем 24ч(USD) 57079.5$
Капитализация (USD) 7359632.71$
Дата и время TXID BlockID Кошелек Сумма
2022-11-18 20:36:53226377517164102604216948775480506262111Paramining+18.54
2022-11-18 20:36:1213550587992024523299923774220633396989PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-16 23:25:2184619635026468130633228741994838628644Paramining+19.66
2022-11-16 23:22:29508200576818512180510485446202048432873PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-14 23:27:1445324460202882368876588509622403932511Paramining+9.64
2022-11-14 23:25:5573078067019855941294812581338803086514PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-13 23:52:2138974927865475496841443441244534081221Paramining+18.78
2022-11-13 23:50:21138209626522912564529847456179517089412PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-12 02:03:0318245104784826732994447630207243599020Paramining+10.54
2022-11-12 02:01:201657466735334901047210916083302354827106PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-11 00:13:08942126276565262573013689767793758622834Paramining+10.49
2022-11-11 00:11:54165673882727863916583544138422616498121PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-11-09 22:31:421359642126511480195917305176923347204306Paramining+10.86
2022-11-09 22:29:3374025684048992113995639315903174211206PRIZM-979F-AHRQ-3ELC-6FM8X-19500
2022-11-08 23:57:05404836437373305771314206061636730235907Paramining+445.89
2022-11-08 23:53:0551505272316943518344935517177185779512PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-10-06 20:22:5578313162964933076753195758887090255725Paramining+1311.74
2022-10-06 20:22:0688783871294789351288924156381684242901PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0
2022-07-21 00:31:26145023340361530106499012643224252176956Paramining+18476.46
2022-07-21 00:25:161730332558546085005813886617723770442501PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0
2021-09-14 03:47:02112919326224578303238404437948821925417Paramining+143.6
2021-09-09 07:16:287638808373726768086248782041023976212Paramining+4
2021-09-09 07:12:591103671168609859657818126831997964614787PRIZM-AN4A-YTAU-TMFV-RW9TR-30
2021-09-08 21:09:49488483363294576156611538546284267147812PRIZM-Q3DB-D7GQ-SQ5Q-CNV3J+108000
2021-09-08 20:33:57776316964679349993317471906415735115169PRIZM-TGBW-PSJB-39PK-ZSDX2+15