BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Информация Значение
Цена монеты (в $) $
Цена монеты (в RUB) RUB
Баланс кошелька 232879.98 PZM (0$)
Парамайнинг 446.84 PZM (0$)
Парамайнинг в сутки 24.21 PZM (0$)
Парамайнинг за все время 131463.62 PZM (0$)
Высота блока холда2455953
Структура 11031465.91PZM
Кошелек активировал PRIZM-39PU-X9J4-JKZV-ZF5UL
В холде 0 PZM
Находится ли кошелек в холде Нет
Сфоржено монет всего 880.38 PZM (171 блоков)
Сфоржено монет за сутки 0 PZM
Сфоржено монет за месяц 0 PZM
Сфоржено монет за год 122.53 PZM
Общее количество монет 3274904444.13
Процент от эмиссии 54.58%
Паратакс 98%
Ранг КМК 821
Кол-во блоков(24ч) 1406
Кол-во транзакций(24ч) 1369
Объем 24ч по блокчейн(PZM/USD) 5977867.2 / 0$
Объем 24ч(USD) 5713.3$
Капитализация (USD) 9107208.64$
Дата и время TXID BlockID Кошелек Сумма
2023-03-08 10:15:47447590906566209930614257890915071501811Paramining+464.42
2023-03-08 10:14:011734142232058648258512923911311607424570PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2023-02-15 10:34:101412417957645466580417508568376044998679Paramining+186.85
2023-02-06 12:44:1073001037127647728945554861663698803637Paramining+34.98
2023-02-04 19:30:231204663994287549862223848107339879996Paramining+81.02
2023-01-31 21:01:4312117393837852568816710121880331273411Paramining+255.24
2023-01-19 22:19:27154914270139293357185571415087281525899Paramining+53.55
2023-01-17 07:41:33111325170652545727249738483880622692093Paramining+200.89
2023-01-07 20:06:07163950691998191323244338187177598325385Paramining+633.41
2023-01-07 20:03:55166766510840754216809067111358812037057PRIZM-BHY8-MZE8-PSAZ-CTRB5+0
2022-12-11 10:37:061471712736323239716215052924372539588784Paramining+128827.17
2022-12-11 10:34:11727611479990878806317520859262431317430PRIZM-H8PV-EL5G-KBGC-3SSNT+0
2021-07-26 19:36:36855370740376310732914204222116305193964PRIZM-7FUU-DEVZ-H52M-ZFN9R+0.01
2021-04-24 22:20:53979424301983333296812338974282156159850PRIZM-V463-7KCY-KXW4-DNZTM+1
2021-04-24 13:22:2153998088260212574673415063379628495014Paramining+208.26
2021-04-20 05:43:5823062298582009612448419335577721648276Paramining+70.86
2021-04-20 05:42:111057063268906638768614947959995612926131PRIZM-WDG9-56SC-JTA9-BDFFA-9000
2021-04-18 17:38:161388970775360872900013730033159011189457Paramining+0.13
2021-04-18 17:35:01692352032806483597911204321710112115925PRIZM-5MXJ-BUJU-3Z2Z-3Y2KB-38
2021-04-18 17:27:39371307729417715662216670734026082156756PRIZM-WDG9-56SC-JTA9-BDFFA+110000
2021-04-18 11:55:4776726832166551784411952114254114510084PRIZM-39PU-X9J4-JKZV-ZF5UL+30